DAY ONE

 DAY 1 – Monday 4th November 2019   WHAKATAU WAIRUA  9:00 AM  Tamariki Toa o Te Pouahi | Te Tau Ihu o Te Waka | 9:15 AM – 9:40 AM   2   Te Rā o Te Uru   Aotea ki Taranaki   9:45 AM   10:10 AM ...